Izjava o digitalnoj pristupačnosti

Ispiši

Gradski muzej Bjelovar › dokumenti › izjava-o-digitalnoj-pristupachnosti

Gradski muzej Bjelovar nastoji svoju internetsku stranicu učiniti pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (Narodne novine 17/19).

Ova Izjava primjenjuje se na mrežnu stranicu: http://www.gradski-muzej-bjelovar.hr/

Stupanj usklađenosti

Mrežno sjedište http://www.gradski-muzej-bjelovar.hr/ djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:
a) neusklađenosti sa Zakonom - nepristupačan sadržaj - pojedini dijelovi sadržaja web stranice nisu usklađeni sa Zakonom.
b) nerazmjerno opterećenje za neusklađenosti navedene pod točkom a) Gradski muzej Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 1 43000 Bjelovar se poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja sukladno članku 8. Zakona
c) iznimke od usklađenosti sa Zakonom o pristupačnosti, prema četiri opća zahtjeva za osiguranje pristupačnosti – mogućnost opažanja, operabilnost, razumljivost i stabilnost – očituju se u sljedećim dijelovima sadržaja:

Mogućnost opažanja

Sadržaj i neki dijelovi korisničkog sučelja , čitačima zaslona koje koriste slijepe i slabovidne osobe ne prikazuju se uvijek na isti način.

Operabilnost

Područja koja se aktiviraju prelaskom mišem, tekstualna ili u obliku ikone, nisu dovoljno velika za korisnike s motoričkim teškoćama. Sadržaj naslovne stranice nije vidljiv u cjelovitosti već se proširuju na način koji zahtijeva pomicanje mišem prema dolje kako bi bio vidljiv u potpunosti.

Krajnjem korisniku nije omogućena promjena boje i vrste fonta. Korisniku nije omogućena promjena boje i pozadine teksta. Dio poveznica prikazan je s tekstom „Ovdje“, „Više“ ili sličnim oznakama.

Dio objavljenih dokumenata pohranjeni su kao slikovne PDF datoteke koje nije moguće strojno pročitati čitačima zaslona. Pojedine obrasce potrebno je preuzeti na vlastito računalo prije ispunjavanja.

Razumljivost i stabilnost

U pojedinim internet preglednicima i na pojedinim platformama (računala, tableti, mobiteli), sadržaj se ne prikazuje uvijek na isti način.

d) sadržaj nije obuhvaćen područjem primjene primjenjivog zakonodavstva

Sukladno članku 3. Zakona, isti se ne primjenjuje na uredske datoteke objavljene prije 23. rujna 2018. čiji sadržaj nije potreban za postupke u tijeku koje tijelo javnog sektora obavlja u okviru svog djelokruga.

Sukladno članku 3. Zakona, isti se ne primjenjuje na prethodno snimljene medijske sadržaje u obliku audio zapisa, videozapisa, audio i videozapisa, audio i/ili videozapisa kombiniranih s interakcijom, objavljene prije 23. rujna 2020.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 22. rujna 2020.g, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Izjava je zadnji put preispitana 22. rujna 2020.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Muzej možete obavijestiti o bilo kojoj neusklađenosti mrežne stranice sa zahtjevima pristupačnosti i zatražiti informacije o dijelovima sadržaja koji nisu pristupačni, u uredovno vrijeme, na sljedeće kontakt podatke:

- telefonom na broj: 043/243-213
- elektroničkom poštom: .(JavaScript must be enabled to view this email address)
- poštom na adresu: Gradski muzej Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 1, 43000 Bjelovar

Postupak praćenja provedbe propisa

Nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora provodi Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućeg odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ove mrežne stranice možete se obratiti Povjereniku za informiranje Republike Hrvatske.

Povjerenika za informiranje možete kontaktirati:
- elektroničkom poštom: .(JavaScript must be enabled to view this email address)
- telefonom na broj: 01 2099 120
- poštom na adresu: Trg Žrtava fašizma 3, 10000 Zagreb