IZLOŽBE

Odjeli i zbirke

Evica Pocrnić

Zbirka glinenih skulptura samouke kiparice Evice Pocrnić


U okviru Etnografskog odjela Gradskog muzeja Bjelovar nalazi se zbirka glinenih skulptura samouke kiparice Evice Pocrnić. Zbirka je od obitelji nabavljena 2006. godine, kada su otkupljena dva ciklusa, Lan i Žito, a dvije skulpture je obitelj poklonila (Žena s bućom i Žena sa srpom žanje žito). Oba ciklusa nastala su osamdesetih godina prošlog stoljeća.

Povijesni događaji u Muzeju

Publikacije