IZLOŽBE

Odjeli i zbirke

vilica

Vilica iz Gudovca


Vilica je kao uporabni predmet poznata od najranijih razdoblja ljudske povijesti, no samo kao pomagalo u pripremi jela. U starom Rimu vilica s jednim zupcem redovito se koristila kad je trebalo dohvatiti na pladnju udaljenu školjku, izvući hranu iz ognjišta ili je nabiti.

Povijesni događaji u Muzeju

Publikacije