IZLOŽBE

Odjeli i zbirke

Štafete

Štafetna palica drvno-industrijskog poduzeća Česma


Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija
Druga polovica 20. stoljeća
Drvo
Visina 49 cm
GMB, inv. br. 16700
Zbirka novije povijesti
Povijesni odjel

Povijesni događaji u Muzeju

Publikacije