2. Javna dražba za prodaju službenog vozila - ponavljanje javne prodaje

Ispiši

Gradski muzej Bjelovar › ostala_dogadjanja › 2.-javna-drazhba-za-prodaju-sluzhbenog-vozila-ponavljanje-javne-prodaje

odluka o poništenju javne dražbe javna dražba vozila javna dražba vozila javna dražba vozila