Tehnička zbirka

Analitička vaga NIKO za precizno mjerenje

Vaga Analitička vaga NIKO za precizno mjerenje, nosivosti do 100 g, osjetljivosti 0,1 mg. Vaga ima jednake krakove, a smještena je u drvenom ostakljenom kućištu koje sa svake strane ima mala vrata.
više o tome ››