Zbirka metalnih predmeta

Vilica iz Gudovca

vilica Vilica je kao uporabni predmet poznata od najranijih razdoblja ljudske povijesti, no samo kao pomagalo u pripremi jela. U starom Rimu vilica s jednim zupcem redovito se koristila kad je trebalo dohvatiti na pladnju udaljenu školjku, izvući hranu iz ognjišta ili je nabiti.
više o tome ››

Metalna pločica ‘Družtvo za poljepšavanje grada Bjelovara’

Pločica 1893. godina
metal
š. 4,5 cm, d. 15,5 cm
Povijesni odjel, Zbirka metalnih predmeta, M – 81
više o tome ››