Zbirka novije povijesti

Štafetna palica drvno-industrijskog poduzeća Česma

Štafete Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija
Druga polovica 20. stoljeća
Drvo
Visina 49 cm
GMB, inv. br. 16700
Zbirka novije povijesti
Povijesni odjel
više o tome ››

Kožni kaput Grge Jankesa

Grga Jankes Kožni kaput (šinjel) iz NOB-a (1941.-1945.)
Koža, original, Jugoslavija
Dužina: 125 cm, širina (ramena): 43 cm
GMB, inv. br. 1918
donacija Maje Jankes 1980. godine
Zbirka novije povijesti
Povijesni odjel
više o tome ››

Zbirka novije povijesti

Zbirka novije povijesti je dokumentarna zbirka koja obuhvaća djelovanja ljudi, društava i institucija na širem bjelovarskom području od Drugog svjetskog rata do danas.
više o tome ››