Galerijski odjel

Galerijski odjel

U fundusu koji sadrži oko 500 slika, grafika, skulptura i umjetničkih fotografija, nalaze se djela istaknutih hrvatskih (M. Braut, D. Cvek - Jordan, Lj. Ivančić, F. Kulmer, I. Kuduz, Z. Keser, V. Kuliš, N. Koydl, I. Lacković-Croata, K. Nikšić, V. Pozaić, H. Salvaro, Z. Šulentić, M. Šutej, J. Vaništa, Z. Vrkljan i drugih), hrvatsko-talijanskog kipara i slikara G. Mocennija te hrvatsko-kanadskog slikara A. Cetina kao i nekolicine stranih slikara i kipara (M. Close, H. Sabelis, S. Mocenni Beck).
više o tome ››