Aktualnosti

Istraživanje lokaliteta Oštri Zid – Šancevi

Oštri Zid Mjesec rujan ove je godine obilježen istraživanjem arheološkog nalazišta Oštri Zid koji se prema svojem smještaju smatra lokacijom predstraže Garić – gradu. Lokalitet se datira u nekoliko građevinskih faza koje se provlače od prapovijesti do srednjega vijeka. Od pokretnih nalaza najzastupljenija je keramika (preko koje se i određuje prvotna starost lokaliteta). Istraživanja su obuhvatila dva mjesta nalazišta, središnji plato gradišta i bedem koji ga okružuje.
više o tome ››

Najava izložbe ‘Da umrem ne bih stao - arheološke i povijesne priče o trčanju’

Fun Run Povodom 1. Fun Run utrke na 5 i 10 kilometara koja će se održati 22. rujna 2018. godine, osmišljena je izložba "Da umrem ne bih stao - arheološke i povijesne priče o trčanju". Izložba će biti otvorena 21. rujna 2018. godine u 18 sati u Multimedijskoj dvorani GMB-a.
više o tome ››

Peta sezona istraživanja srednjovjekovnog lokaliteta Domankuš - Zidine

Domankuš Srednjovjekovni lokalitet Domankuš – Zidine iskopava se od 2013. godine. Područje iskopavanja se nalazi na površinama koje se poljoprivredno obrađuju, stoga je istraživanje otežano jer su neki dijelovi devastirani.
više o tome ››

Nova sezona iskopavanja prapovijesnog lokaliteta Malo Korenovo - Vojvodinac

Malo Korenovo Nova faza sustavnih arheoloških istraživanja na lokalitetu Malo Korenovo – Vojvodinac započela je 2. srpnja 2018. godine, a radove kao i prošle godine izvodi Gradski muzej Bjelovar. Istraživani lokalitet jedan je od najstarijih u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, pripada razdoblju mlađeg kamenog doba (neolitika) i datira se oko 5500 g.pr.n.e.
više o tome ››

Sustavno arheološko iskopavanje u Daruvaru na antičkom lokalitetu Daruvar – Stari Slavik

Stari Slavik, Daruvar Od 16. travnja 2018. započela je nova faza sustavnih arheoloških iskopavanja na lokalitetu Daruvar – Stari Slavik, koju od 2015. g. vodi Arheološki odjel Gradskog muzeja Bjelovar uz financijsku potporu Ministarstva kulture i Grada Daruvara. U arealu Grada, čiji bi najveći procvat mogli staviti u razdoblje od 2. do 4. st., ovo je prvo sustavno istraživanje u njegovoj povijesti.
više o tome ››

Arheološki nadzor pri izgradnji istočne obilaznice Bjelovara, duljine cca 3,5 km

Obilaznica Bjelovar Od 14. ožujka 2018. započet je arheološki nadzor nad zemljanim radovima prigodom izgradnje istočne zaobilaznice Grada Bjelovara u dužini oko 3,5 km.
više o tome ››

Brončanodobni arheološki lokalitet Orovački vinogradi

U Galeriji Izlog Gradskog muzeja Bjelovar predstavljeno je vrijedno arheološko nalazište Orovački vinogradi koje se započelo istraživati 2000. godine.
više o tome ››