Ustrojstvo i Upravno vijeće

Ispiši

Gradski muzej Bjelovar › o_muzeju › ustrojstvo-i-upravno-vijee

Ustrojstvo

• Ravnatelj Gradskog muzeja Bjelovar
Milan Pavlović, prof.
043/247-974

Upravno vijeće

• Miroslav Brletić, prof.
Predsjednik

• Ornela Malgorski, prof.
član

• Kristina Žganjar, prof
član

• Tomislav Matić
član

• Olivera Tomšić
član