Djelatnici

Djelatnici Gradskog muzeja Bjelovar

Ispiši

• Ravnatelj Gradskog muzeja Bjelovar
Milan Pavlović, prof.
099/24-24-204

Arheološki odjel

• Marijana Dragičević
kustos
043/221-085

Etnološki odjel
• Silvija Sitta
viši kustos
043/ 221-087

Povijesni odjel
• Tomislav Matić
viši kustos
043/221-086

• Zoran Abramović
kustos
043/221-086

• Antonija Ravenšćak
kustos
043/221-086

Galerijski odjel
• Emilija Balaban
kustos
043/221-085

Kulturno-povijesni odjel
• Ana Drveni
kustos
043/221-085

Konzervatorsko-restauratorska radionica
• Zoran Tokić
restaurator
043/221-843

Tehničko osoblje
• Igor Kolundžija
viši muzejski tehničar

Odjel općih poslova za obavljanje administrativno-knjigovodstvenih i pomoćnih poslova
• Voditelj odjela/tajnik
Tomislav Žluticky-Iveković, mag.iur.
043/244-207

• Računovođa
Jelena Iveković
043/243-213

• Računalni operater-administrator
Olivera Tomšić
043/243-213

Čistaćice-manipulanti
• Ivana Kresović
• Marijana Markanović
• Jasna Sitek