Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2013. godini

Ispiši

Gradski muzej Bjelovar › dokumenti › registar-sklopljenih-ugovora-o-javnoj-nabavi-i-okvirnih-sporazuma-u-2013.-g

Predmet ugovora

Sanacija podruma Gradskog muzeja Bjelovar

Evidencijski broj nabave / broj objave

1-N/213/S002-0052924 od 11.06.2013.

Vrsta provedenog postupka

Otvoreni postupak

Iznos sklopljenog ugovora u kn (bez PDV-a / s PDV-om)

332.065,00 / 415.081,25

Broj ugovora / Datum sklapanja ugovora

I. Ugovor br. 1/2013 od 12. rujna 2013. po Okvirnom sporaumu br. 1-N/2013

Rok na koji je sklopljen ugovor

2 godine

Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor / naziv podizvoditelja

Bel-Bau d.o.o. Bjelovar ; Viktora Bubnja 37; 43000 Bjelovar

Datum konačnog izvršenja ugovora

U tijeku

Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora / obrazloženje ako je iznos veći od ugovorenog

 
Napomena Okvirni sporazum