Plan nabave

Plan nabave za 2020. godinu

Plan nabave za 2020. godinu
više o tome ››

Plan nabave za 2019. godinu

Plan nabave za 2019. godinu
više o tome ››

Plan nabave za 2018. godinu

Plan nabave za 2018. godinu
više o tome ››

Plan nabave za 2017. godinu

Plan nabave za 2017. godinu
više o tome ››

Plan nabave za 2016. godinu

Plan nabave za 2016. godinu
više o tome ››

Plan nabave za 2015. godinu

PLAN NABAVE GRADSKOG MUZEJA BJELOVAR ZA 2015. GODINU
više o tome ››

PLAN NABAVE GRADSKOG MUZEJA BJELOVAR ZA 2014. GODINU

Donijeto na Upravnom vijeću Gradskog muzeja Bjelovar, dana 12. prosinca 2013.

Ravnatelj Gradskog muzeja Bjelovar Mladen Medar, dipl. arheolog i povjesničar umjetnosti
Predsjednica Upravnog vijeća: Vesela Trnski
više o tome ››1 / 2 |  1 2 >