Plan nabave

Plan nabave za 2015. godinu

PLAN NABAVE GRADSKOG MUZEJA BJELOVAR ZA 2015. GODINU
više o tome ››

PLAN NABAVE GRADSKOG MUZEJA BJELOVAR ZA 2014. GODINU

Donijeto na Upravnom vijeću Gradskog muzeja Bjelovar, dana 12. prosinca 2013.

Ravnatelj Gradskog muzeja Bjelovar Mladen Medar, dipl. arheolog i povjesničar umjetnosti
Predsjednica Upravnog vijeća: Vesela Trnski
više o tome ››

PLAN NABAVE GRADSKOG MUZEJA BJELOVAR ZA 2013. GODINU

Donijeto na Upravnom vijeću Gradskog muzeja Bjelovar, dana 20. prosinca 2012.

Ravnatelj Gradskog muzeja Bjelovar Mladen Medar, dipl. arheolog i povjesničar umjetnosti
Predsjednica Upravnog vijeća: Lidija Novosel
više o tome ››

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2013. godini

više o tome ››