Javna nabava

Plan nabave za 2021. godinu

- Plan nabave
- Plan nabave - dopuna

- Registar ugovora
- Registar ugovora - dopuna
više o tome ››

Pravilnik o jednostavnoj nabavi roba, usluga i radova

- Pravilnik o jednostavnoj nabavi roba, usluga i radova GMB
više o tome ››

Plan nabave za 2020. godinu

- Plan nabave za 2020. godinu
- Dopuna Plana nabave za 2020. godinu
više o tome ››

Plan nabave za 2019. godinu

- Plan nabave za 2019. godinu
- Dopuna Plana nabave za 2019. godinu
više o tome ››

Plan nabave za 2018. godinu

Plan nabave za 2018. godinu
više o tome ››

Plan nabave za 2017. godinu

Plan nabave za 2017. godinu
više o tome ››

Plan nabave za 2016. godinu

Plan nabave za 2016. godinu
više o tome ››1 / 2 |  1 2 >