Pravo na pristup informacijama

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Gradski muzej Bjelovar omogućava pristup informacijama o svojem radu redovitim objavljivanjem informacija putem internetske stranice te davanjem informacija korisniku koji je podnio Gradskom muzeju Bjelovar zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji.
više o tome ››