Izjava o digitalnoj pristupačnosti

Izjava o digitalnoj pristupačnosti

Gradski muzej Bjelovar nastoji svoju internetsku stranicu učiniti pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (Narodne novine 17/19).
više o tome ››