Propisi i Normativni akti

Statut Gradskog muzeja Bjelovar i ostali zakonski propisi

STATUT MUZEJA

Zakon o muzejima
Zakon o izmjeni Zakona o muzejima
više o tome ››

Pravilnik o Ustrojstvu GMB

Pravilnik o Ustrojstvu GMB
više o tome ››

Pravilnik o radu i Poslovnik o radu Upravnog vijeća

- Pravilnik o radu GMB
- Poslovnik o radu Upravnog vijeća GMB
više o tome ››