Financijski izvještaj

Financijski plan za 2020. godinu

Financijski plan za 2020. godinu
više o tome ››

Financijska izvješća za 2019. godinu

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2019. – 31. prosinac 2019.
Bilješke uz financijski izvještaj za 2019. godinu
više o tome ››

Financijska izvješća za 2018. godinu

Bilješke uz financijski izvještaj
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
više o tome ››

Financijski izvještaj za 2017. godinu

Financijski izvještaj za 2017. godinu
više o tome ››

Financijski izvještaj za 2014.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 2014.
Bilješke za razdoblje od 01.01.2014. do 31.12.2014.godine
više o tome ››