Financijski izvještaj

Financijsko izvješće za 2021. godinu

- Financijsko izvješće za 2021. godinu
- Obrasci financijskih izvještaja v.7.0.4.
više o tome ››

Financijsko izvješće za 2020. godinu

Financijsko izvješće za 2020. godinu
više o tome ››

Financijski plan za 2020. godinu

Financijski plan za 2020. godinu
više o tome ››

Financijska izvješća za 2019. godinu

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2019. – 31. prosinac 2019.
Bilješke uz financijski izvještaj za 2019. godinu
više o tome ››

Financijska izvješća za 2018. godinu

Bilješke uz financijski izvještaj
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
više o tome ››

Financijski izvještaj za 2017. godinu

Financijski izvještaj za 2017. godinu
više o tome ››

Financijski izvještaj za 2016. godinu

Financijski izvještaj za 2016. godinu
više o tome ››1 / 2 |  1 2 >