Financijsko izvješće za 2021. godinu

- Financijsko izvješće za 2021. godinu
- Obrasci financijskih izvještaja v.7.0.4.
više o tome ››

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu

- Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu
više o tome ››

Plan nabave za 2021. godinu

- Plan nabave
- Plan nabave - dopuna

- Registar ugovora
- Registar ugovora - dopuna
više o tome ››

Pravilnik o prikupljanju, obradi i korištenju te zaštiti osobnih podataka

- Pravilnik o prikupljanju, obradi i korištenju te zaštiti osobnih podataka
više o tome ››

Pravilnik o jednostavnoj nabavi roba, usluga i radova

- Pravilnik o jednostavnoj nabavi roba, usluga i radova GMB
više o tome ››

Statut Gradskog muzeja Bjelovar i ostali zakonski propisi

STATUT MUZEJA

Zakon o muzejima
Zakon o izmjeni Zakona o muzejima
više o tome ››

Pravilnik o Ustrojstvu GMB

Pravilnik o Ustrojstvu GMB
više o tome ››1 / 4 |  1 2 3 >  Last ›