PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Gradski muzej Bjelovar omogućava pristup informacijama o svojem radu redovitim objavljivanjem informacija putem internetske stranice te davanjem informacija korisniku koji je podnio Gradskom muzeju Bjelovar zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji.
više o tome ››

Statut Gradskog muzeja Bjelovar i ostali zakonski propisi

STATUT MUZEJA

Zakon o muzejima
Zakon o izmjeni Zakona o muzejima
više o tome ››

Financijski plan za 2020. godinu

Financijski plan za 2020. godinu
više o tome ››

Financijska izvješća za 2019. godinu

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2019. – 31. prosinac 2019.
Bilješke uz financijski izvještaj za 2019. godinu
više o tome ››

Financijska izvješća za 2018. godinu

Bilješke uz financijski izvještaj
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
više o tome ››

Financijski izvještaj za 2017. godinu

Financijski izvještaj za 2017. godinu
više o tome ››

Plan nabave za 2015. godinu

PLAN NABAVE GRADSKOG MUZEJA BJELOVAR ZA 2015. GODINU
više o tome ››1 / 2 |  1 2 >